נשר לבן

הבירה הראשונה שיוצרה בישראל.

בירת לאגר בהירה וקלה, מיוצרת מדגנים נוספים מלבד שעורה, בעלת 3.8% אלכוהול.

בירה נשר מיוצרת בארץ החל משנת 1934.