טמפו > קשרי משקיעים > מבנה בעלות החברה
מבנה בעלות החברה




טמפו משקאות בע"מ עוסקת בייצור, יבוא, שיווק והפצה של מגוון רחב של משקאות באמצעות חברות בבעלותה המלאה ובאמצעות חברת יקבי ברקן (אחזקה של 83.16% מהון המניות).

בעלת השליטה בחברה (60.00% מהון המניות) הינה טמפו תעשיות בירה בע"מ - חברה ציבורית, שבעלת מניותיה העיקרית היא קבוצת בר בורנשטיין (89.99%), כאשר יתר המניות מוחזקות על-ידי הציבור באמצעות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. יתרת מניות טמפו (40.00% מהון המניות) מוחזקות על-ידי HEINEKEN INTERNATIONAL B.V.