איתנות עסקית
נשענת על שותפויות חזקות

לדוחות הכספיים >

טמפו משקאות בע"מ עוסקת בייצור, יבוא, שיווק והפצה של מגוון רחב של משקאות באמצעות חברות בבעלותה המלאה ובאמצעות חברת יקבי ברקן, נני קפה וחברת אדיר סחר שנמצאות בבעלותה החלקית.

בעלת השליטה בחברה  הינה טמפו תעשיות בירה בע"מ – חברה בבעלות קבוצת בר בורנשטיין , כאשר יתרת מניות טמפו מוחזקות על-ידי תאגידHEINEKEN INTERNATIONAL B.V.
טמפו משקאות בע"מ מחזיקה בבעלות מלאה על חברת יקבי ברקן, וכן בבעלות חלקית על חברת קפה נני וחברת אדיר סחר.

inv_structure_1

שותפים עסקיים
pernod-ricard-logo
heineken-logo
pepsico-logo

beluga-logo
bacardi-limited-logo
nestle-waters-logo

caffe-mauro-logo
kimbo-logo
caffe-costadoro-logo