איכות משולבת
9.15.17

איכות משולבת

בטמפו אנו מודעים לאחריות הרבה שיש לנו כחברת מזון ומשקאות. אנו פועלים מתוך אחריות זו, ומקפידים לפתח, לייצר ולשווק מוצרים איכותיים ובטוחים לשימוש, תוך שמירה על בטיחות ובריאות עובדינו ועל הסביבה שבה אנו פועלים.
כחלק ממימוש חזון החברה הוחלט כי המפעלים יפעלו תחת תקינה בינלאומית הכוללת הסמכה לתקנים:

ISO 9001 לניהול מערכת איכות, FSSC22000 לבטיחות מזון, אשר כולל בתוכו, את דרישות תקן HACCP מערכת לניתוח וניהול סיכונים בריאותיים ובטיחותיים הקשורים לרכיבים, לתהליכי היצור ועד אספקת המוצר לצרכן.

ISO 14001 ניהול הסביבתי ו-18001 OHSASניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית.

 

לטמפו מערך איכות אשר משולב לאורך כל שרשרת האספקה ומול כל מחזיקי העניין, מהספקים, דרך פיתוח המוצרים וייצורם עובר במערך ההפצה וכלה בצרכן. אנו בטמפו עושים, ונמשיך לעשות כדי לממש את מחויבויותינו לאיכות משולבת מתוך הבנה כי זוהי הדרך שתתרום לחוסנה ועתידה של החברה.