מדיניות איכות משולבת

מחויבים לעמידה בדרישות כל דין ולתקני האיכות אנו בטמפו פועלים למילוי כל דרישות החוק החלות על החברה. אנו נוקטים בגישה פרואקטיבית בנושא זה ומבצעים פעולות...

ציות

טמפו, עובדיה ומנהליה נדרשים לציית לחוקים, הדינים, התקנות והתקנים בשווקים בהם היא פועלת. כמו כן על עובדי טמפו ומנהליה לציית לנהלים, הוראות והנחיות פנימיות הקובעים...

ערכי החברה

שלושה ערכי יסוד מהווים את העקרונות לאורם טמפו פועלת. ערכים אלה מהווים את ה"אני מאמין" של החברה ומנחים את עובדיה במסגרת עבודתם: איכות ומצויינות ביצוע...

קהילה

כחברה מצליחה ומובילה, טמפו מחויבת להיות מעורבת, לתרום, לפתח ולהשיב לקהילה בה היא פועלת. לאורך השנים טמפו מקפידה לתרום כמות משמעותית של מוצריה ולהשיא תרומות...

שותפים עסקיים

שותפיה העסקיים של טמפו הם הבסיס להצלחתה ולעוצמה בשווקים בהם היא פועלת. טמפו היא יבואנית המשקאות הגדולה בישראל ומייצרת ברישיון מותגים בינלאומיים רבים. שותפיה העסקיים...

ספקים

אנו רואים בספקינו שותפים לדרך ומחויבים ליחסי גומלין תוך כבוד ויושרה, חתירה למצוינות, מקצוענות, אחריות והוגנות. אנו בוחרים את הספקים על פי שיקולים מקצועיים, אובייקטיבים...

עובדים

לטמפו מורשת משפחתית רבת שנים, משום כך אנו נוהגים בעובדינו בהגינות, בפתיחות ותוך הקפדה על כבוד האדם וזכויותיו. טמפו מקפידה הקפדה יתרה על חובותיה כמעסיק,...
טען עוד

הסדר פשרה

הודעה לפי סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, בדבר בקשה לאישור הסדר פשרה אשר הוגשה לבית המשפט ב-ת.צ. 40158-09-17 גב' אורלי בהט נגד כרמי...

Good For You

מוצרים שבאופן טבעי טובים ומועילים לבריאות. מוצרים שלדעתנו, אין מניעה לצרוך באופן יומיומי. מוצרים ללא קלוריות או עם עד כפית סוכר אחת ללא ממתיקים מלאכותיים...

Better For You

מוצרים המציעים אלטרנטיבה לצרכנים המעוניינים לשמור על אורך חיים בריא או שנדרשים לתזונה מיוחדת מבלי לוותר על הכיף והפינוק. מוצרים בהם אנו מפחיתים או מתחלפים...

Fun For You

מוצרי כיף, בילוי ופינוק – מוצרים שנועדו לספק את ההנאות הקטנות, הבילוי והמפלט במירוץ החיים. מוצרים אלה אנו ממליצים לצרוך במשורה ובאחריות בשל שיעור גבוה...
טען עוד