הסדר פשרה
7.7.21

הודעה לפי סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006, בדבר בקשה לאישור הסדר פשרה אשר הוגשה לבית המשפט ב-ת.צ. 40158-09-17 גב’ אורלי בהט נגד כרמי צבי אחים סגל בע”מ

קישור להמשך קריאה הפניה לקובץ המצורף.