ספקים
9.15.17

אנו רואים בספקינו שותפים לדרך ומחויבים ליחסי גומלין תוך כבוד ויושרה, חתירה למצוינות, מקצוענות, אחריות והוגנות. אנו בוחרים את הספקים על פי שיקולים מקצועיים, אובייקטיבים ועניינים תוך ראייה ארוכת טווח שייטיבו עם שני הצדדים.

מחסני החברה מנוהלים על פי כללי אחסון נאותים. חומרי גלם, חומרי אריזה ותוצרת סופית מאוחסנים בנפרד. כמו כן אנו עורכים ביקורות פנימיות לוודא עמידה בסטנדרטים. בשנת 2015 פתחנו מערכת להערכת ביצועי ספקים וקבלני משנה אשר כוללת בחינה של הפרמטרים איכות, לוגיסטיקה, יעילות, קשרי ספק לקוח ,.  תהליך ההערכה כולל ממשקים רבים בחברה כגון: תפעול, אבטחת איכות, רכש, מחסנים ולוגיסטיקה.