עובדים
9.15.17

לטמפו מורשת משפחתית רבת שנים, משום כך אנו נוהגים בעובדינו בהגינות, בפתיחות ותוך הקפדה על כבוד האדם וזכויותיו. טמפו מקפידה הקפדה יתרה על חובותיה כמעסיק, על זכויות העובדים, על דאגה לבטיחותם ובריאותם ללא הבדל דת, גזע או מין. טמפו מגייסת, מעסיקה, מפתחת ומקדמת עובדים על סמך כישוריהם וביצועיהם, תוך התייחסות לסוגיות של גיוון והעדפה מתקנת.

טמפו פועלת לקיום תנאי בטיחות נאותים לכלל עובדי החברה והמבקרים. החברה עושה זאת בין השאר באמצעות הדרכת העובדים והעברת כל המידע הדרוש בנושאי סיכונים בתחום הבטיחות ודרכים למניעתם וידוע העובדים באשר למחויבות האישית שלהם בנושא בטיחות.