ערכי החברה
9.15.17

שלושה ערכי יסוד מהווים את העקרונות לאורם טמפו פועלת. ערכים אלה מהווים את ה”אני מאמין” של החברה ומנחים את עובדיה במסגרת עבודתם:

 1. איכות ומצויינות
  ביצוע מושלם של כל משימה באמות המידה הגבוהות ביותר, על פי הנהלים והכללים.
  אספקת המוצרים הטובים ביותר ברמת השירות הגבוהה ביותר.
  הקפדה על תהליכי תכנון למידה ושיפור מתמידים.
  יצירת יתרונות תחרותיים בני קיימא.
 2. חברה פתוחה ומפתחת יצירת סביבת עבודה תומכת וקשובה לצורכי היחיד.
  עידוד צמיחה ופיתוח אישיים.
  עידוד פתיחות ויצירת תקשורת זורמת.
  קידום מעורבות בקהילה ומודעות לצורכי הסביבה.
 3. חדשנות
  עידוד חשיבה יצירתית, יוזמה ורעיונות חדשים בכל התחומים.
  זיהוי צרכים חדשים ומתן מענה הולם וייחודי.

מערכים אלה נובעים מדיניות האיכות המשולבת של החברה, הקוד האתי שלה