קהילה
9.15.17

כחברה מצליחה ומובילה, טמפו מחויבת להיות מעורבת, לתרום, לפתח ולהשיב לקהילה בה היא פועלת. לאורך השנים טמפו מקפידה לתרום כמות משמעותית של מוצריה ולהשיא תרומות כספיות לעמותות וגופים ציבוריים שפועלים בתחומים עמם מזדהה החברה. מעבר לכך החברה נוהגת לפי הציווי “עניי עירך קודמים”. אנו מאמינים שמאחר והמפעלים שלנו הם מרכזיים בקהילות בהן הם פועלים הן כמעסיק, הן כצרכני שירותים והן כצרכני משאבים, אנו מחויבים בראש ובראשונה לרווחתם וטובתם של הקהילה והסביבה בהן אנו פועלים. מתוקף כך אנו משלבים שיקולים של קירבה והעדפה בבחירת ספקים, עובדים, תרומה, מעורבות קהילתית , התנדבות עובדים ומחזיקי עניין נוספים מהסביבה הקרובה אלינו.