שקיפות כדרך חיים


לטמפו מסורת ארוכת שנים של מחויבות כלפי השותפים העסקיים ולקוחותיה. עוד מראשית ימינו כחברה
משפחתית, הקפדנו על השקעה בייצור מקומי, נתינה ושקיפות מלאה.

בהתאם לכך, אנו משתפים את דוחותינו הכספיים כחוק.

statistics icon
דוחות כספיים
man