spikes
beer
plate of nuts
הבירה הראשונה שיוצרה בישראל. בירת לאגר בהירה וקלה, מיוצרת מדגנים נוספים מלבד שעורה, בעלת 3.8% אלכוהול. בירה נשר מיוצרת בארץ החל משנת 1934. קרא עוד
nuts
thumbnail
לצפייה בסרטון הייניקן