spikes
beer
plate of nuts
היינקן 0.0- בירה ללא אלכוהול – בירת לאגר בהירה עם אותו הטעם האהוב ועם 0.0% אלכוהול- לכל אותם מצבים בהם רוצים ליהנות מבירה אבל האלכוהול לא מתאים – לפני נהיגה, במהלך היום ואחרי אימון. היינקן קרא עוד
nuts
עוד על המשקה
לקוחות עסקיים
thumbnail
לצפייה בסרטון הייניקן