spikes
beer
plate of nuts
בסוף שנת 2014 השקנו משקה חדש מבית בירה מכבי: בירת לאגר חזקה עם 7.9% אלכוהול, באריזת שישייה. מכבי 7.9 היא המשך ישיר של תהליך החידוש של בירה מכבי שהחל בשנת 2009, אז בשיתוף הייניקן העולמית קרא עוד
nuts
bottle
עוד על המשקה
לקוחות עסקיים
thumbnail
לצפייה בסרטון הייניקן
photo 0
quotes 0

יש ערבים שאני פשוט צריך להשתחרר. לשים את מי שצריך להיות בצד, ולהיות מי שאני רוצה להיות. זה מתחיל בדרך כלל בבירה 7.9.

עידן כרמלי
photo 1
quotes 1

אני יושב איתה בפאב. אני מזמין מכבי, היא 7.9. מה זה 7.9? היא אומרת לי “כמו שלך, אבל יותר”. התאהבתי.

תומר יוגבני
photo 2
quotes 2

האמנות שלי לא באה לרצות מישהו. זה אני ואלו האמירות שלי. חדות וברורות. זה כמו מכבי 7.9. זה לא לכולם. זה בסדר גמור.

לילך לשם
photo 3
quotes 3

בבוקר אני הכי היי- טק, ובלילה הכי רוקר. המכופתרת הופכת לטי-שרט, המחויט הופך לג’ינס, והמשקה הופך למכבי 7.9.

דן אלדר
טען עוד