mountains
running girl
bottle
המים של אקווה נובה מרווים אתכם בהרכב מינרלים מיוחד, החיוניים לגוף ולבריאות שלנו. מי אקווה נובה מכילים את כמות הסידן והמגנזיום הגבוהה ביותר מבין המים בקבוקים, ואת רמת הנתרן הנמוכה ביותר. כמו כן מועשרים המים קרא עוד
thumbnail

לצפייה בסרטון הייניקן